Contactlenzen

Vooraf wordt door een uitvoerige proefpassing vastgesteld of u geschikt bent voor het dragen van contactlenzen. Want "standaardogen" bestaan niet.

Een paar dagen na het aanmeten van de lenzen zijn de lenzen klaar en kan u deze ophalen. Als u nog nooit lenzen gedragen heeft, zullen we natuurlijk met u doornemen hoe u de lenzen inzet, uithaalt en schoonmaakt.

Verschillende soorten lenzen:

  • Daglenzen

  • Nachtlenzen (voor meer informatie klik hier)

  • Weeklenzen

  • Kwartaallenzen

  • Halfjaarsystemen

  • Jaarsystemen

  • Harde lenzen: Enkelvoudig, Cylindrisch en Bifocaal

  • Zachte lenzen: Bifocaal en Enkelvoudig