Contactlenzen

Vooraf wordt door een uitvoerige proefpassing vastgesteld of u geschikt bent voor het dragen van contactlenzen. Want "standaardogen" bestaan niet.

Een paar dagen na het aanmeten van de lenzen zijn de lenzen klaar en kan u deze ophalen. Als u nog nooit lenzen gedragen heeft, zullen we natuurlijk met u doornemen hoe u de lenzen inzet, uithaalt en schoonmaakt.

Verschillende soorten lenzen:

  • Daglenzen
  • Nachtlenzen (voor meer informatie klik hier)
  • Weeklenzen
  • Kwartaallenzen
  • Halfjaarsystemen
  • Jaarsystemen
  • Harde lenzen: Enkelvoudig,  Cylindrisch en Bifocaal
  • Zachte lenzen: Bifocaal en Enkelvoudig