Keurmerk de Audicien

Al jaren voordat we wisten dat het verplicht zou worden, hebben we ons opgegeven voor een keuring en zijn sinds 2006 StAr geregistreerd. Het audicienbedrijf wordt jaarlijks door de Stichting gecontroleerd en bedrijven die niet voldoen aan de kwaliteitsnorm verliezen het keurmerk.

September 2006:

De eerste `audits` (beoordelingen) uitgevoerd door de Stichting Audicien Register (StAr) vinden plaats. Het beoordelen van audiciens en winkels gaat gepaard met het verstrekken (of intrekken) van het StAr-keurmerk. 

Het StAr-keurmerk staat voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de verstrekking van hoorhulpmiddelen.  

De eerste beoordeling bij Bouwhuis Audicien vond plaats op 18 oktober 2006 en sindsdien zijn we in het bezit van het keurmerk 'De Audicien'. Het Keurmerk 'De Audicien' biedt u als klant een aantal zekerheden:

•  u wordt geholpen door registeraudiciens

•  de dienstverlening is bijdetijds en wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven

•  de registeraudicien maakt gebruik van geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden

•  hoortoestellen worden eerst 'op proef' verstrekt; pas als u tevreden bent volgt de aanschaf

•  bij klachten kunt u een beroep doen op de Stichting Audicienregister

•  kwaliteitsgarantie; u bent klant bij een bedrijf dat jaarlijks gekeurd wordt